viernes, febrero 20, 2009

A Xunta de Galicia négalle unha silla especial a un neno con parálisis cerebral

Fai un par de días recibín no meu correo electrónico unha noticia que os cidadáns galegos deben saber e analizar para que logo voten, con cabeza, o día un de Marzo. O contido de dita noticia dí que Pablo, un neno que vive en O Milladoiro, solicitou a Xunta de Galicia unha silla especial para axudalo a desarrollar fisica e psiquicamente, posto que a súa familia, cada mes, está gastando entre 400 e 500 € en exercicios de rehabilitación. Sen embargo, por parte da Xunta de Galicia lles dixeron que as prestacións de dependencia non podían cubrir esas facturas.

E eu digo, hai que ser moi sinvergúenzas por haberlle negado unha silla especial a este pobre rapaz e que se gastasen máis de 2300 € en sillas para que o Señor Touriño e Quintana estean máis cómodos nos despachos da Xunta de Galicia. E logo moito presumen de que o Bloque e o PSOE dan moitas prestacións sociais. Vergonza lles tería que dar!!!!!!!!!!

Espero que todo isto, e moito máis, sexa un motivo para castigar o vindeiro 1 de Marzo a Touriño e Quintana, tendo a esperanza dunha nova xestión en Galicia liderada por Feijoo.

Vos decidides!!!!!!

lunes, febrero 16, 2009

Breve balance do incio de campaña e o 1º motivo polo que confiar en Feijóo

O pasado venres comezou oficialmente a campaña electoral das eleccións do 1 de Marzo. Con tan poucos días foron numerosos os actos que tiveron lugar, en todo Galicia, dos diferentes partidos. Pero gustaríame destacar o GRAN ACTO celebrado o sábado á tarde na Praza de Touros de Pontevedra. Acto multitudinario no que se podía sentir as enormes ganas que o pobo galego ten de que o futuro Presidente da Xunta de Galicia sexa Nuñez Feijóo.
Este sentimento de esperanza e ilusión da gran maioría dos galeg@s radica na incompentencia destos catro anos dun goberno dividido, dun goberno no que o seu único obxetivo foi ofrecer grandes promesas electoralistas pero que non se fixeron realidade, das cales podemos destacar: a Lei de Dependencia, proxecto que Vicepresidencia non logrou implantar e repartir os dereitos e fondos destinados ós miles de dependentes que se reparten por todo o territorio galego, salvo en no relacionado á propaganda e publicidade, destacando ademais a falla de transparencia na xestión dos diferentes expedientes posto que nin as delegacións, nin as secretarias xerais (de Vicepresidencia) facilitan información actualizada sobre a situación real da tramitación dos expedientes nin da orde seguida para a valoración e o recoñecemento do recurso.
Fronte a todo isto, a alternativa do PPdeG e a de poñer en marcha o II Plan Galego de Persoas Maiores 2009-2012 que consistirá no seguinte:
1. traballar na mellora dos sistemas de atención dos nosos maiores.
2. Implantar centros de día en todas as bisbarras galegas e en todos os concellos de máis de 1500 habitantes.
3. Impulsar outros procesos e programas co fin de alcanzar os mellores ratios de atención residencial.
Por isto e polo ben de todos os nosos maiores vos pido a confianza para Nuñez Feijóo.

jueves, febrero 12, 2009

De novo por aquí

Despois dunha boa temporada sen escribir por estes recunchos de internet, e sabendo que se me acabaron os exames, adicarei mais tempo a isto do blog para recuperar así o tempo perdido.

Estamos en precampaña electoral, e a tan só dunhas horas de iniciarse a campaña propiamente dita, estamos vendo como cada partido politico esta poñendo en marcha os motores para iniciar este percorrido de 15 días intensos que rematará o día 1 de Marzo, na que os cidadan elixirán a Constitución dun Novo Parlamento de Galicia. Espero e desexo que ese novo Parlamento lle conceda a maioría suficiente o PP de Galicia para poder Gobernar.

Durante estos días de intensa campaña comentarei, dun xeito especial, os motivos polos cales os cidadans galegos deben de confiar nun goberno do Presidido por Nuñez Feijoo.

viernes, junio 20, 2008

Breve balance da situación económica e industrial de galicia

Galicia está sendo a Comunidade, xunto con Estremadura, con máis baixada do índice de producción industrial de España.

Sendo ésta na que o nivel de afiliacións á Seguridade Social foi onde máis caeu desde o ano 1991.

O paro dos últimos doce meses incrementouse xa en 6 puntos e a todo isto debemos engadir a profunda crise que tanto o sector lácteo como o pesqueiro están a padecer. De xeito que as previsións non son boas para o futuro, dado que un dos sectores máis importantes para galicia, este é o caso do sector primario, esta en crise.

Dito todo o anterior, creo convinte que o executivo estatal e galego poña en marcha, canto antes, medidas efectivas para que esta crise, en xeral, teña as menores consecuencias posibles na economía de cada galego.

miércoles, junio 18, 2008

Caso axente electoral

A asociación “Viticultores do Castro” que contratou con fondos publicos á axente electoral socialista, foi creada co fin de obter diñeiro público da Xunta de Galicia, por candidatos e cargos do PSOE. Sendo o representante legal concelleiro do PSOE en Piñor e o seu Secretario militante socialista indo nas listas municipais de 2003 e 2007 no concello de Castro Caldelas. O obxetivo desta era desviar fondos públicos para financiar ó PSOE, da que o PSOE puxo moitisimas trabas para o inicio do funcionamento da comisión e agora esperan pechala canto antes. Por outra parte o BNG tentou buscar a verdade durante días e tras unha reunión na Consellería de Presidencia deixou de interesarlle dito caso. O ditame acordado polo PSOE e BNG sobre este caso é de costas á verdade Sen embargo o PPdeG, non dacordo co mesmo, presentará un ditamen alternativo baseado nos feitos reais. Pódese decir que exite cinco fraudes nun mesmo: 1º) un fraude económico (billete de avión con fondos públicos), parlamentario (a axente tamén traballou desde o Parlamento), laboral (a axente estaba contratada para traballar en Ourense), político ( o soldo da axente estaba financiado polo Conselleiro de Traballo e número 2 do PSOE galego), e electoral (o actual Alcalde de Muxía era o beneficiario úlitimo da trama). Se Touriño non depura canto antes responsabilidades podemos concluir que O Presidente da Xunta sabía da trama, permitiuna e tolerouna, e por tanto, é tan responsable como calquera dos implicados neste fraude electoral.

viernes, junio 13, 2008

Quinta Xornada de Folga e Ningunha Medida

Imos xa no quinto día de folga, e o goberno aínda non tomou ningunha medida para tentar solucionar este gran problema que os camioneros teñen e se deriva a todos os cidadáns.
Do único que o goberno se encargou foi de expandir unhas medidas de seguridade para evitar todo tipo de problemas, que me parecen moi ben. Sen embargo ditos problemas existiron e existen igualmente, pois temos que lamentar a morte dunha persoa, os golpes que lle arrearon a un camionero e a un terceiro que ten queimado o 25% do seu corpo. Todo isto se podería evitar se o goberno tomase algunha medida con anterioridade; sen embargo non aconteceu e así estamos.
Destacar que o executivo ten as propostas, por parte da plataforma convocante da folga, dende quince días antes de iniciarse ésta, e a día de hoxe non temos ningunha resolución. Ademáis de que o país está perdendo diariamente 500.000 millons de Euros e moitas familias con grandes problemas económicos.
Por todo o dito, reinvindicolle ó actual goberno, que foi reelixido durante catro anos máis (fai tan só tres meses), que se poña a traballar, que escoite á este sector tan importante para todos os cidadáns e que escoite tamén a estos últimos. Que tome medidas con xeito e non puramente electoralistas ( como os 400 € que só han de beneficiar os ricos, como sabemos todos).

martes, junio 10, 2008

Isto é o que fixo a actual Xunta de Galicia

Galicia podería ter hoxe en servizo arredor de 230 kms de novas vías de alta capacidade, e so temos 35 kms, o que supón o 15% dos kms de novas vías de alta capacidade que xa deberían estar rematados.
Se o bipartito continuase coas actuacións comezadas pola Xunta do PP, Galicia tería 430 kilómetros de novas vías de alta capacidade no horizonte 2008-2009. Concretamente, Galicia multiplicaría por 3 a rede de vías de alta capacidade da Xunta, pasando de 245 kms en servizo en 2005 a 675.
O bipartito, en lugar de continuar coas obras paralizou a xestión. So continuando coas obras que estaban licitadas, mentres no resto das actuación as paralizou o anulou.
OBRAS QUE TIÑAN QUE ESTAR REMATADAS
OU A PIQUES DE REMATAR
Santiago- Brión
Santiago-Pontevea
Salnés
Barbanza
Nadela-Sarria
Ferrol-Vilalba
Dozón- Ourense
Brión-Noia
Sarria-Monforte
Variante de Noia
TOTAL: 230 KMS