viernes, junio 20, 2008

Breve balance da situación económica e industrial de galicia

Galicia está sendo a Comunidade, xunto con Estremadura, con máis baixada do índice de producción industrial de España.

Sendo ésta na que o nivel de afiliacións á Seguridade Social foi onde máis caeu desde o ano 1991.

O paro dos últimos doce meses incrementouse xa en 6 puntos e a todo isto debemos engadir a profunda crise que tanto o sector lácteo como o pesqueiro están a padecer. De xeito que as previsións non son boas para o futuro, dado que un dos sectores máis importantes para galicia, este é o caso do sector primario, esta en crise.

Dito todo o anterior, creo convinte que o executivo estatal e galego poña en marcha, canto antes, medidas efectivas para que esta crise, en xeral, teña as menores consecuencias posibles na economía de cada galego.