martes, junio 10, 2008

Isto é o que fixo a actual Xunta de Galicia

Galicia podería ter hoxe en servizo arredor de 230 kms de novas vías de alta capacidade, e so temos 35 kms, o que supón o 15% dos kms de novas vías de alta capacidade que xa deberían estar rematados.
Se o bipartito continuase coas actuacións comezadas pola Xunta do PP, Galicia tería 430 kilómetros de novas vías de alta capacidade no horizonte 2008-2009. Concretamente, Galicia multiplicaría por 3 a rede de vías de alta capacidade da Xunta, pasando de 245 kms en servizo en 2005 a 675.
O bipartito, en lugar de continuar coas obras paralizou a xestión. So continuando coas obras que estaban licitadas, mentres no resto das actuación as paralizou o anulou.
OBRAS QUE TIÑAN QUE ESTAR REMATADAS
OU A PIQUES DE REMATAR
Santiago- Brión
Santiago-Pontevea
Salnés
Barbanza
Nadela-Sarria
Ferrol-Vilalba
Dozón- Ourense
Brión-Noia
Sarria-Monforte
Variante de Noia
TOTAL: 230 KMS

No hay comentarios: